Vi är ett företag med socialt ansvar och
vi är engagerade i:

INDIVIDER

Trivas med vårt arbete.
Individen är grundstenen i vår strategi.

Utbildning

Vi är engagerade i utbildningen av vårt team och ägnar tid och resurser åt att säkerställa en optimal kompetensnivå och motivering.

Utveckling

Vi arbetar för att främja en professionell karriärutveckling inom företaget, så att företag kan arbeta på sin kompetens och sina långsiktiga mål.

Etiskt ledarskap

Vi vill vara etiska ledare med värderingar som främjar individen och som bär upp våra personliga relationer och vårt sätt att göra affärer.

Säkerhet

Vi är måna om våra anställdas säkerhet och tillämpar riskförebyggande principer för att förhindra olyckor i arbetet.

INNOVATION

Tillsammans kan vi tjäna på innovation
och omvandlar kreativitet i värden som berikar och förbättrar allas liv.

F+U

Vi är pionjärer när det gäller bildning av egna team inom elektronikforskning, mekanisering, hydraulik och strukturer.

Allianser

Vi främjar en samarbetsanda med tekniska och kunskapscenter.

46

Personer som ägnar sig åt forskning och utveckling.

3%

Av försäljning till investeringar i forskning och utveckling.

MILJÖPÅVERKAN

Vi bidrar till en hållbar miljöpolitik
genom att tillämpa miljöhanteringssystem och tekniker för Ecodesign.
Certifieringar:
  • ISO 14001-certifieringar.
  • Tillämpning av miljöindikatorer i produktdesignen (ECODESIGN).
  • Miljödeklaration i enlighet med ISO 14021 baserat på ACV enligt normerna ISO 14040/44. (MPGO)

  • Certifiering av energieffektivitet i enlighet med VDI 4707.
  • Tre poäng enligt BREEAM-certifiering.

KVALITET

Vi strävar efter kontinuerlig förbättring
för att överträffa våra kunders förväntningar.
ISO 9001:2015. Certifikatregistrering Nº: 44 100 127608
Design, utveckling, tillverkning, installation, försäljning och kundvård för hissar och dess komponenter.

Nedladdning

ISO 9001:20015. Certifikatregistrering Nº: 44 100 127611
Installation, slutlig kontroll, underhåll och reparation av hissar.

Nedladdning

Europeiska direktivet för hissar 2014/33/EU, bilaga XIV, modul D.
Certifikat för produktion, installation och slutligt kontroll samt test av hissar.

Nedladdning

Europeiska direktivet för hissar 2014/33/EU, bilaga VII, modul E.
Slutlig kontroll av säkerhetskomponenten i testerna.

Nedladdning

Europeiska direktivet för hissar 2014/33/EU, bilaga XIII, modul H.
Certifikat för design, tillverkning, montering, installation och slutligt kontroll samt test av hissar.

Nedladdning

Europeiska direktivet för hissar2014/33/EU, bilaga XI, modul H1
Certifikat för design, tillverkning, montering, installation och slutligt kontroll samt test av hissar.

Download

ISO 14001:2015. Certifikatregistrering Nº: 44 104 127608
Design, utveckling, tillverkning, installation, försäljning och kundvård för hissar och dess komponenter.

Nedladdning

ISO 14001:2015.Certifikatregistrering Nº: 44 104 127611
Installation, slutlig kontroll, underhåll och reparation av hissar.

Nedladdning

Kvalitets-, miljö- och arbetskraftsförebyggande politik MP Lifts

Personlig kundtjänst

Vi är alltid tillgängliga!
Dygnet runt, 365 dagar

(+46) 010 788 1200


Tveka inte att kontakta oss, du kommer att få hjälp av specialiserad teknisk personal som kommer svara på alla era frågor.

Felanmälan

(+46) 010 788 1200