Juridisk information

1. Identifiering

1.1. Mac Puar, S.A. (hädanefter kallat MP); ett företag registrerat i Mercantile Registry of Seville, volym 194, sida 107, avsnitt 3, blad SE-5611; med momsregistreringsnummer A41023607; registrerat kontor på Leonardo Da Vinci Street, 15, 41092, Seville (Spanien); telefon (+34) 902197277; och e-post elevacion@mpascensores.com, är ägare till webbplatsen med internetadress http://www.mpascensores.com, http://mpascensores.es, http://www.mpascenseurs.fr, http://mpliften.nl, http://mpliften.be, http://mplifts.pl, http://www.mplifts.cz, http://www.mpifma.ro, https://mphiss.se, samt deras konton i sociala medier (hädanefter kallat den här webbplatsen).

1.2. MP är ägare till följande konton i sociala medier:

• Facebook
• YouTube
• Google+
• Twitter
• LinkedIn

1.3. Den person som använder den här webbplatsen (hädanefter kallad Användaren), garanterar sin juridiska berättighet att göra det.

2. Syfte.

2.1. Syftet med den här juridiska informationen är att reglera förhållandet mellan MP och användaren, i fråga om användandet av den här webbplatsen.

2.2. Genom att använda den här webbplatsen godkänner användaren uttryckligen alla klausuler i den här juridiska informationen, dess integritetspolicy, och dess cookiepolicy, samt alla särskilda villkor som angivits för användandet av vissa tjänster. Om någon av nämnda klausuler ej godkänns, måste användaren avstå från att använda den här webbplatsen.

2.3. Genom att besöka något av MP:s konton i sociala medier, godkänner användaren att följa deras villkor och policyer.• Facebook

• YouTube
• Google+
• Twitter
• LinkedIn

2.4. Användaren ser till att följa eventuella juridiska förbehåll som kan gälla för åtkomst till den här webbplatsen.

2.5. MP förbehåller sig rätten att när som helst ändra den här juridiska informationen, så det är upp till användaren att granska den före användandet av den här webbplatsen.

3. Minderåriga

3.1. The access of minors to this Website is prohibited.

3.2. MP vill påminna användare med vårdnad av minderåriga om att det helt är deras ansvar att avgöra vilka tjänster och vilket innehåll som lämpar sig för minderåriga i den åldern, samt att det finns datorprogram som gör det möjligt att filtrera och blockera åtkomst till innehåll och tjänster.

4. Innehåll.

4.1. Innehållet som är tillgängligt för användaren på den här webbplatsen, kommer från våra egna källor och från tredje part.

4.2. MP garanterar att innehållet är av bästa möjliga kvalitet och uppdateras med skäliga mellanrum, men garanterar inte innehållets lämplighet, riktighet, fullständighet, relevans eller aktualitet.

4.3. Det innehåll som inkluderas på den här webbplatsen ska inte på något sätt ses som en professionell rådgivning från MP till användaren.

4.4. MP avråder användaren från att fatta beslut baserade på informationen i innehållet på den här webbplatsen, utan att först ha sökt tillräcklig professionell rådgivning.

5. Immateriell och industriell egendom.

5.1. Allt innehåll på den här webbplatsen är skyddat av reglerna för immateriell och industriell egendom.

5.2. Oavsett avsett syfte, kräver alla fall av total eller delvis återgivning, användning, utveckling och marknadsföring av innehållet på den här webbplatsen ett skriftligt godkännande av MP.

5.3. Innehållet från tredje part som inte är del av MP, och som finns på den här webbplatsen, tillhör sina respektive ägare, som själva ansvarar för alla tillstånd till tredje part.

6. Användning.

6.1. Användaren godkänner frivilligt och uttryckligen att all användning av den här webbplatsen sker helt på användarens eget ansvar.

6.2. Användaren åtar sig att inte uppföra sig på ett sätt som kan skada MP:s eller tredje parts image, intressen och rättigheter, eller som kan skada, störa eller överbelasta den här webbplatsen eller på något sätt förhindra webbplatsens normala användning.

7. SKRÄPPOST.

7.1. Det är strikt förbjudet för användaren att använda e-postadresser från den här webbplatsen för att skicka reklam eller säljmeddelanden, utan att först ha fått en begäran eller uttryckligt tillstånd av mottagaren.

8. Ansvar.

8.1. MP utför alla åtgärder som står till hands för att den här webbplatsen ska fungera korrekt. Men med tanke på internets beskaffenhet och att driften av den här webbplatsen kan bero på inblandning av tredje part, tar MP inget ansvar för olägenheter som kan drabba användaren till följd av störningar i driften.

8.2. MP frånsäger sig allt ansvar i anspråk som uppstår genom information som anslås på den här webbplatsen av tredje part.

8.3. MP tar inget ansvar för innehåll från tredje part, till vilken användaren blir omdirigerad från den här webbplatsen.

8.4. I händelse att användaren anser att befintligt innehåll på den här webbplatsen strider mot lagen, måste han eller hon meddela detta på e-postadressen elevacion@mpascensores.com.

8.5. På grund av internets beskaffenhet kan MP inte garantera frånvaron av element som kan orsaka förändringar i deras eller användarens datorsystem, och tar därför inget ansvar för någon form av skador som kan uppstå genom sådana ändringar.

9. Reklamationer.

9.1. Om användaren önskar lämna en reklamation till MP, måste han eller hon skicka den till e-postadressen elevacion@mpascensores.com.