Vi är ett socialt ansvarstagande
företag med engagemang för

Personer

Att njuta av arbetet
Vår personal är basen i vår strategi.

Utbildning

Vi månar om utbildning för våra arbetslag, vi ägnar tid och resurser åt att försäkra en optimal kompetens- och motivationsnivå.

Utveckling

Vi främjar karriärutveckling inom företaget, så att våra medarbetare kan utveckla sina förmågor och långsiktiga mål.

Etiskt ledarskap

Vi uppmuntrar ett etiskt ledarskap där personliga värderingar upprätthåller våra relationer och vårt sätt att driva affärsverksamhet.

Säkerhet

Våra anställdas säkerhet är vårt mål, därför avvärjer vi risker och förebygger arbetsplatsolyckor.

Innovation

Vi tjänar alla på innovation.
Vi förvandlar kreativitet till värderingar som berikar och underlättar människors liv.

FoU

Pionjärer vad gäller upprättande av egna FoU-grupper inom elektronik, mekanik, hydraulik och strukturer.

Samarbeten

Vi främjar en samarbetskultur med teknologiska kunskapscenter.

46

Personer som arbetar med FoU

3%

Av försäljningen i FoU

Miljöpåverkan


Vi bidrar till hållbarheten genom att implementera miljöförvaltningssystem och introducera tekniker för miljövänlig design.

  • ISO 14001-certifiering.
  • Implantering av miljöindikatorer inom produktdesign (ECODESIGN).
  • Miljödeklaration enligt ISO 14021, grundat på LCA som uppfyller standard ISO 14040/44. (MPGO).
  • Energiklasscertifiering enligt VDI 4707.
  • Tre krediter för BREEAM-certifiering.

Kvalitetscertifieringar, miljöarbete, säkerhet och hälsa


Vi anstränger oss för att ständigt förbättras och överträffa våra kunders förväntningar.

KVALITET

 

EU-DIREKTIV

MILJÖARBETE

 

SÄKERHET OCH HÄLSA

 

KVALITETS- OCH MILJÖPOLICY

HÄLSO- OCH SÄKERHETSPOLICY

Detta är vår företagsslogan och en avsiktsförklaring.