Lösningar enligt typ av byggnader

Vi är ledande inom skräddarsydda hisslösningar
Välj en typ av byggnad så erbjuder vi den bästa lösningen.

Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.

LÖSNINGAR SOM
FÖRBÄTTRAR LIVSKVALITETEN
FÖR BOSTADSFÖRENINGEN


FÖR ATT FÖRBÄTTRA SÄKERHETEN
Ansluten dygnet runt, alla årets dagar.

INGEN BLIR NÅGONSIN INSTÄNGD
Automatisk räddningsfunktion i serien.

DET BÄSTA ALTERNATIVET
Den bästa lösningen för just din bostadsförening.

MINSKADE VÄNTETIDER
Effektiv hantering av hisstrafiken.

Välj den modell som passar dina behov bäst

JAG VILL HA PERSONLIGT ANPASSAD INFORMATION

UTFORMADE FÖR ATT
UTMANA ARKITEKTURENS
GRÄNSER


KOMFORT
Säkerhet och komfort för passageraren.

ANPASSNINGSBARHET
Anpassningsbar såväl i invändigt i byggnaden som utvändigt.

RÖRLIGHET
Förbättrar rörligheten för individer i privata bostäder eller offentliga byggnader.

Välj den modell som passar dina behov bäst

JAG VILL HA PERSONLIGT ANPASSAD INFORMATION

LÖSNINGAR SOM
VÄCKER GÄSTERNAS
SINNEN


FÖRBEREDDA FÖR IN- OCH UTCHECKNING
Minskar väntetiden, särskilt under in- och utcheckning.

DIGITALA TJÄNSTER
Gör det möjligt att utvärdera komfort, väntetider, precision vid stopp, på avstånd...

SPARA ENERGI
Optimera energikonsumtionen när det är lite trafik.

PERSONLIGT ANPASSADE DEKORATIONER
Du blir säkert förvånad över dekorationerna som kan spegla hotellets design.

Välj den modell som passar dina behov bäst

JAG VILL HA PERSONLIGT ANPASSAD INFORMATION

LÖSNINGAR SOM
ANPASSAS TILL
ARBETSDAGEN


OPTIMERADE
Maximal effektivitet på kontorstid.

INFORMATION I HISSEN
Nyttig information för användarna i hisskorgen.

KONTROLL AV ÅTKOMST
Åtkomstkontroll med hjälp av en kod som kan konfigureras direkt i hisskorgen.

FÖR ANVÄNDARENS SÄKERHET
Ansluten dygnet runt, alla årets dagar.

Välj den modell som passar dina behov bäst

JAG VILL HA PERSONLIGT ANPASSAD INFORMATION

LÖSNINGAR SOM GÖR
DET LÄTTARE FÖR
KUNDERNA ATT SHOPPA


SNABBHET OCH EFFEKTIVITET
Snabbhet och effektivitet för transport mellan våningar.

SMIDIG TILLGÄNGLIGHET
Enkelt att stiga på och av.

NATTSPARLÄGE
Minskar centrets utgifter. De är i standby på natten.

FÖR ANVÄNDARENS SÄKERHET
Ansluten dygnet runt, alla årets dagar.

Välj den modell som passar dina behov bäst

JAG VILL HA PERSONLIGT ANPASSAD INFORMATION

LÖSNINGAR FÖR
ATT GE PATIENTERNA
BÄTTRE VÅRD


NÖDLÄGEN
Alternativ för nödlägestjänster.

PRECISION
Precision i nivelleringen av stoppet.

PÅLITLIGHET
Pålitlighet och tillgänglighet.

RENGÖRING
Hisskorgar som är enkla att sterilisera och rengöra.

Välj den modell som passar dina behov bäst

JAG VILL HA PERSONLIGT ANPASSAD INFORMATION

LÖSNINGAR FÖR ATT
KOMMA FRAM TILL
DESTINATIONEN I TID


OPTIMERADE
Snabbhet och effektivitet i resorna.

ROBUSTA
Förberedda för en intensiv persontrafik.

PRECISA
Precision i stopp och nivellering med våningsplan.

SÄKRA
Den bästa efterlevnaden av europeiska säkerhetsriktlinjer.

Välj den modell som passar dina behov bäst

JAG VILL HA PERSONLIGT ANPASSAD INFORMATION

DEN KORTASTE
RESAN FÖR DE
LÄNGSTA AVSTÅNDEN


REDUCERAD VÄNTETID
Kortare väntetider.

FLYT
Hög hastighet för byggnaden.

INTELLIGENT HANTERING
Intelligent hantering för samordning av flera hissar.

ANPASSNING
Dekoration i hisskorgen som matchar resten av byggnaden.

Välj den modell som passar dina behov bäst

JAG VILL HA PERSONLIGT ANPASSAD INFORMATION

TILLGÄNGLIGHET
I PRIVATBOSTÄDER


KOMFORT
Säkerhet och komfort för passageraren.

ANPASSNINGSBARHET
Anpassningsbar såväl i invändigt i byggnaden som utvändigt.

RÖRLIGHET
Förbättra personernas rörlighet i privata bostäder och offentliga byggnader.

Välj den modell som passar dina behov bäst

JAG VILL HA PERSONLIGT ANPASSAD INFORMATION
Residencial

LÖSNINGAR SOM
FÖRBÄTTRAR LIVSKVALITETEN
FÖR BOSTADSFÖRENINGEN


FÖR ATT FÖRBÄTTRA SÄKERHETEN
Ansluten dygnet runt, alla årets dagar.

INGEN BLIR NÅGONSIN INSTÄNGD
Automatisk räddningsfunktion i serien.

DET BÄSTA ALTERNATIVET
Den bästa lösningen för just din bostadsförening.

MINSKADE VÄNTETIDER
Effektiv hantering av hisstrafiken.

Välj den modell som passar dina behov bäst

JAG VILL HA PERSONLIGT ANPASSAD INFORMATION
Accesibilidad

UTFORMADE FÖR ATT
UTMANA ARKITEKTURENS
GRÄNSER


KOMFORT
Säkerhet och komfort för passageraren.

ANPASSNINGSBARHET
Anpassningsbar såväl i invändigt i byggnaden som utvändigt.

RÖRLIGHET
Förbättrar rörligheten för individer i privata bostäder eller offentliga byggnader.

Välj den modell som passar dina behov bäst

JAG VILL HA PERSONLIGT ANPASSAD INFORMATION
Hotel

LÖSNINGAR SOM
VÄCKER GÄSTERNAS
SINNEN


FÖRBEREDDA FÖR IN- OCH UTCHECKNING
Minskar väntetiden, särskilt under in- och utcheckning.

DIGITALA TJÄNSTER
Gör det möjligt att utvärdera komfort, väntetider, precision vid stopp, på avstånd...

SPARA ENERGI
Optimera energikonsumtionen när det är lite trafik.

PERSONLIGT ANPASSADE DEKORATIONER
Du blir säkert förvånad över dekorationerna som kan spegla hotellets design.

Välj den modell som passar dina behov bäst

JAG VILL HA PERSONLIGT ANPASSAD INFORMATION
Oficina

LÖSNINGAR SOM
ANPASSAS TILL
ARBETSDAGEN


OPTIMERADE
Maximal effektivitet på kontorstid.

INFORMATION I HISSEN
Nyttig information för användarna i hisskorgen.

KONTROLL AV ÅTKOMST
Åtkomstkontroll med hjälp av en kod som kan konfigureras direkt i hisskorgen.

FÖR ANVÄNDARENS SÄKERHET
Ansluten dygnet runt, alla årets dagar.

Välj den modell som passar dina behov bäst

JAG VILL HA PERSONLIGT ANPASSAD INFORMATION
Centro C.

LÖSNINGAR SOM GÖR
DET LÄTTARE FÖR
KUNDERNA ATT SHOPPA


SNABBHET OCH EFFEKTIVITET
Snabbhet och effektivitet för transport mellan våningar.

SMIDIG TILLGÄNGLIGHET
Enkelt att stiga på och av.

NATTSPARLÄGE
Minskar centrets utgifter. De är i standby på natten.

FÖR ANVÄNDARENS SÄKERHET
Ansluten dygnet runt, alla årets dagar.

Välj den modell som passar dina behov bäst

JAG VILL HA PERSONLIGT ANPASSAD INFORMATION
Hospital

LÖSNINGAR FÖR
ATT GE PATIENTERNA
BÄTTRE VÅRD


NÖDLÄGEN
Alternativ för nödlägestjänster.

PRECISION
Precision i nivelleringen av stoppet.

PÅLITLIGHET
Pålitlighet och tillgänglighet.

RENGÖRING
Hisskorgar som är enkla att sterilisera och rengöra.

Välj den modell som passar dina behov bäst

JAG VILL HA PERSONLIGT ANPASSAD INFORMATION
Transporte

LÖSNINGAR FÖR ATT
KOMMA FRAM TILL
DESTINATIONEN I TID


OPTIMERADE
Snabbhet och effektivitet i resorna.

ROBUSTA
Förberedda för en intensiv persontrafik.

PRECISA
Precision i stopp och nivellering med våningsplan.

SÄKRA
Den bästa efterlevnaden av europeiska säkerhetsriktlinjer.

Välj den modell som passar dina behov bäst

JAG VILL HA PERSONLIGT ANPASSAD INFORMATION
Gran Altura

DEN KORTASTE
RESAN FÖR DE
LÄNGSTA AVSTÅNDEN


REDUCERAD VÄNTETID
Kortare väntetider.

FLYT
Hög hastighet för byggnaden.

INTELLIGENT HANTERING
Intelligent hantering för samordning av flera hissar.

ANPASSNING
Dekoration i hisskorgen som matchar resten av byggnaden.

Välj den modell som passar dina behov bäst

JAG VILL HA PERSONLIGT ANPASSAD INFORMATION
Vivienda P.

TILLGÄNGLIGHET
I PRIVATBOSTÄDER


KOMFORT
Säkerhet och komfort för passageraren.

ANPASSNINGSBARHET
Anpassningsbar såväl i invändigt i byggnaden som utvändigt.

RÖRLIGHET
Förbättra personernas rörlighet i privata bostäder och offentliga byggnader.

Välj den modell som passar dina behov bäst

JAG VILL HA PERSONLIGT ANPASSAD INFORMATION

LÖSNINGAR SOM
FÖRBÄTTRAR LIVSKVALITETEN
FÖR BOSTADSFÖRENINGEN


FÖR ATT FÖRBÄTTRA SÄKERHETEN
Ansluten dygnet runt, alla årets dagar.

INGEN BLIR NÅGONSIN INSTÄNGD
Automatisk räddningsfunktion i serien.

DET BÄSTA ALTERNATIVET
Den bästa lösningen för just din bostadsförening.

MINSKADE VÄNTETIDER
Effektiv hantering av hisstrafiken.

Välj den modell som passar dina behov bäst

MP GO! Evolution


Växellös utan hissmaskinrum

MP FLEX


Växellös och kan anpassas till vilket utrymme som helst

MP H


Hydraulisk

MP V


Elektrisk med hissmaskinrum

MP MOBI


Hiss för bostadshus

JAG VILL HA PERSONLIGT ANPASSAD INFORMATION

LÖSNINGAR SOM
VÄCKER GÄSTERNAS
SINNEN


FÖRBEREDDA FÖR IN- OCH UTCHECKNING
Minskar väntetiden, särskilt under in- och utcheckning.

DIGITALA TJÄNSTER
Gör det möjligt att utvärdera komfort, väntetider, precision vid stopp, på avstånd...

SPARA ENERGI
Optimera energikonsumtionen när det är lite trafik.

PERSONLIGT ANPASSADE DEKORATIONER
Du blir säkert förvånad över dekorationerna som kan spegla hotellets design.

Välj den modell som passar dina behov bäst

MP GO! Evolution


Växellös utan hissmaskinrum

MP FLEX


Växellös och kan anpassas till vilket utrymme som helst

MP H


Hydraulisk

MP MEGA


Växellös med hög kapacitet

JAG VILL HA PERSONLIGT ANPASSAD INFORMATION

LÖSNINGAR SOM
ANPASSAS TILL
ARBETSDAGEN


OPTIMERADE
Maximal effektivitet på kontorstid.

INFORMATION I HISSEN
Nyttig information för användarna i hisskorgen.

KONTROLL AV ÅTKOMST
Åtkomstkontroll med hjälp av en kod som kan konfigureras direkt i hisskorgen.

FÖR ANVÄNDARENS SÄKERHET
Ansluten dygnet runt, alla årets dagar.

Välj den modell som passar dina behov bäst

MP GO! Evolution


Växellös utan hissmaskinrum

MP FLEX


Växellös och kan anpassas till vilket utrymme som helst

MP H


Hydraulisk

MP MEGA


Växellös med hög kapacitet

JAG VILL HA PERSONLIGT ANPASSAD INFORMATION

LÖSNINGAR SOM GÖR
DET LÄTTARE FÖR
KUNDERNA ATT SHOPPA


SNABBHET OCH EFFEKTIVITET
Snabbhet och effektivitet för transport mellan våningar.

SMIDIG TILLGÄNGLIGHET
Enkelt att stiga på och av.

NATTSPARLÄGE
Minskar centrets utgifter. De är i standby på natten.

FÖR ANVÄNDARENS SÄKERHET
Ansluten dygnet runt, alla årets dagar.

Välj den modell som passar dina behov bäst

MP GO! Evolution


Växellös utan hissmaskinrum

MP FLEX


Växellös och kan anpassas till vilket utrymme som helst

MP H


Hydraulisk

MP MEGA


Växellös med hög kapacitet

JAG VILL HA PERSONLIGT ANPASSAD INFORMATION

LÖSNINGAR FÖR
ATT GE PATIENTERNA
BÄTTRE VÅRD


NÖDLÄGEN
Alternativ för nödlägestjänster.

PRECISION
Precision i nivelleringen av stoppet.

PÅLITLIGHET
Pålitlighet och tillgänglighet.

RENGÖRING
Hisskorgar som är enkla att sterilisera och rengöra.

Välj den modell som passar dina behov bäst

MP GO! Evolution


Växellös utan hissmaskinrum

MP H


Hydraulisk

MP MEGA


Växellös med hög kapacitet

JAG VILL HA PERSONLIGT ANPASSAD INFORMATION

LÖSNINGAR FÖR ATT
KOMMA FRAM TILL
DESTINATIONEN I TID


OPTIMERADE
Snabbhet och effektivitet i resorna.

ROBUSTA
Förberedda för en intensiv persontrafik.

PRECISA
Precision i stopp och nivellering med våningsplan.

SÄKRA
Den bästa efterlevnaden av europeiska säkerhetsriktlinjer.

Välj den modell som passar dina behov bäst

MP GO! Evolution


Växellös utan hissmaskinrum

MP FLEX


Växellös och kan anpassas till vilket utrymme som helst

MP MEGA


Växellös med hög kapacitet

JAG VILL HA PERSONLIGT ANPASSAD INFORMATION

DEN KORTASTE
RESAN FÖR DE
LÄNGSTA AVSTÅNDEN


REDUCERAD VÄNTETID
Kortare väntetider.

FLYT
Hög hastighet för byggnaden.

INTELLIGENT HANTERING
Intelligent hantering för samordning av flera hissar.

ANPASSNING
Dekoration i hisskorgen som matchar resten av byggnaden.

Välj den modell som passar dina behov bäst

MP GO! Evolution


Växellös utan hissmaskinrum

MP MEGA


Växellös med hög kapacitet

JAG VILL HA PERSONLIGT ANPASSAD INFORMATION

UTFORMADE FÖR ATT
UTMANA ARKITEKTURENS
GRÄNSER


KOMFORT
Säkerhet och komfort för passageraren.

ANPASSNINGSBARHET
Anpassningsbar såväl i invändigt i byggnaden som utvändigt.

RÖRLIGHET
Förbättrar rörligheten för individer i privata bostäder eller offentliga byggnader.

Välj den modell som passar dina behov bäst

MP MOBI


Hiss för bostadshus

JAG VILL HA PERSONLIGT ANPASSAD INFORMATION

TILLGÄNGLIGHET
I PRIVATBOSTÄDER


KOMFORT
Säkerhet och komfort för passageraren.

ANPASSNINGSBARHET
Anpassningsbar såväl i invändigt i byggnaden som utvändigt.

RÖRLIGHET
Förbättra personernas rörlighet i privata bostäder och offentliga byggnader.

Välj den modell som passar dina behov bäst

MP MOBI


Hiss för bostadshus

JAG VILL HA PERSONLIGT ANPASSAD INFORMATION
Empty section. Edit page to add content here.

BIM-teknologi

som underlättar ditt arbete

Tack vare BIM-teknologin kan vi stötta dig när du designar ett projekt.

På MP konstruerar vi skräddarsydda BIM-objekt som kan integreras i byggnadens allmänna 3D-modell. MP Ascensores tillhandahåller BIM-modeller i 3D IFC-format, som är lämpliga att använda i program som Archicad® eller Revit®.

FRÅGA OSS OM DEN MODELL DU BEHÖVER

BIM-teknologi

som underlättar ditt arbete

Tack vare BIM-teknologin kan vi stötta dig när du designar ett projekt.

På MP konstruerar vi skräddarsydda BIM-objekt som kan integreras i byggnadens allmänna 3D-modell. MP Ascensores tillhandahåller BIM-modeller i 3D IFC-format, som är lämpliga att använda i program som Archicad® eller Revit®.

FRÅGA OSS OM DEN MODELL DU BEHÖVER

Kontakta vår expertservice för arkitekter.
Skriv till oss eller ring till (+46) 0480 314477

CAPTCHA image

Detta hjälper oss att förhindra spam, tack.