Vi erbjuder den service och personliga rådgivning som du behöver

Ta hjälp av ett expertteam som strävar efter att förstå varje kunds behov och varje projekt, och sedan tillämpar sin erfarenhet och sina kunskaper för att hitta de bästa alternativen för en utomordentlig lösning.

Rådgivning för
renovering/underhåll

Teknisk rådgivning för modernisering och renovering


Analys, integrering, anpassning och hantering av ytterligare tjänster…


Anslutna hissar


Förbättra kommunikation, säkerhet, transparens, hållbarhet och pålitlighet


Poäng för hållbarhetscertifikat för byggnader


BREEAM OCH LEED


Akustikstudier


Emissioner och isolering


Vibrations- och komfortstudier


Kontroll av överföringar till byggnaden och resans kvalitet


Energistudier


Utvärdering, klassificering och certifiering


Rådgivning för hissar i
nya/befintliga byggnader

Om du har ett projekt för en byggnad utan hiss och vill installera en så kan vi hjälpa till med information om de olika alternativ som finns och vilka produkter som är mest lämpade för olika behov.

Nyckelfärdiga projekt

Fullständiga lösningar

Studier av vertikal trafik

Maximal effektivitet, ekonomi och servicekvalitet

Teknisk assistans i projektfasen

Integrering, ritningar, beräkningar, 3D-bilder, simuleringar …

Nyckelfärdiga projekt

Fullständiga lösningar

Studier av vertikal trafik

Maximal effektivitet, ekonomi och servicekvalitet

Studier och rapporter om miljöpåverkan

Miljödeklarationer för produkten

Teknisk assistans på plats

Mätningar, riskanalyser, driftsättning, kvalitetsplaner…

Teknisk assistans i projektfasen

Integrering, ritningar, beräkningar, 3D-bilder, simuleringar …

Studier och rapporter om miljöpåverkan

Miljödeklarationer för produkten

Specialinstallationer

EMC, elektromagnetiska fält, strålningar, speciella atmosfärer, seismik, specifika tekniska krav…

Rådgivning om lagstiftning och regelverk

Studier av tillämplig lagstiftning och regler, analys av avvikelser från normen, certifieringar …

RAMI- och RAMS-studier

Garanti gällande pålitlighet, tillgänglighet, hållbarhet, inspektionsbarhet och funktionssäkerhet

Teknisk assistans på plats

Mätningar, riskanalyser, driftsättning, kvalitetsplaner…

Specialinstallationer

EMC, elektromagnetiska fält, strålningar, speciella atmosfärer, seismik, specifika tekniska krav…

Rådgivning om lagstiftning och regelverk

Studier av tillämplig lagstiftning och regler, analys av avvikelser från normen, certifieringar …

RAMI- och RAMS-studier

Garanti gällande pålitlighet, tillgänglighet, hållbarhet, inspektionsbarhet och funktionssäkerhet

Vi är här för att hjälpa dig.
Skriv till oss eller ring till (+46) 010 788 1200