Varför är det ett intelligent
val att arbeta för MP?

Ett framtidsprojekt för mig…

Vi är ledande inom skräddarsydda hisslösningar. Vi står för design och innovation.

Vi är personer som njuter av vårt arbete. Vi lever upp till värderingarna MP Way.

i en professionell, engagerad miljö

Vi erkänner de anställdas bidrag. Vi stödjer våra of ouranställdas utveckling. Vi garanterar lika möjligheter till intern befordran.

Vi tillämpar flexibel arbetstid som bygger på en kultur av ömsesidigt förtroende. Vi främjaröppen och transparent kommunikation.

…där mitt engagemang belönas

Kompensationsplan enligt marknadsnivå.  Befordran enligt prestation.

Arbetsmodell som underlättar balans mellan yrkes- och privatliv. Flexibelt kompensationspaket.

Vi är ledande inom skräddarsydda hisslösningar. Vi står för design och innovation.

Vi är personer som njuter av vårt arbete. Vi lever upp till värderingarna MP Way.

Vi erkänner de anställdas bidrag.

Vi stödjer våra anställdas utveckling.

Vi garanterar lika möjligheter till intern befordran.

Vi tillämpar flexibel arbetstid som bygger
på en kultur av ömsesidigt förtroende.

Vi främjar en öppen och,
transparent kommunikation.

Kompensationsplan enligt marknadsnivå.

Befordran enligt prestation.

Arbetsmodell som underlättar
balans mellan yrkes- och privatliv.

Flexibelt kompensationspaket.

Vad förväntar vi oss av dig på MP?

Att du brinner för det du gör och
anstränger dig för att göra ditt bästa


Att du brinner för det du gör
och anstränger dig för

att göra ditt bästa


Att du är en lagspelare och delar
med dig av kunskap och idéer


Att du är en lagspelare
och delar med dig av
kunskap och idéer


Att du lever upp till och
främjar MPs värderingar


Att du lever upp till och
främjar MPs värderingar


Ett långsiktigt
engagemang för
vårt projekt


Ett långsiktigt engagemang
för vårt projekt


En ständig strävan efter
att bli bättre och lära dig


En ständig strävan efter
att bli bättre och lära dig