Programmet Säkerhet


 • Skydd mot okontrollerade rörelser i hissen när dörrarna är öppna.
 • Skydd mot överhastighet uppåt av hisskorgen.
 • Överbelastningsskydd.
 • Skydd mot att de automatiska dörrarna fastnar.
 • System med automatisk räddningsfunktion i händelse av strömavbrott.
 • Eliminering av återkommande elektriska fel.
 • Rädsla för att det ska uppstå fel med hissen på grund av hög ålder är inte längre ett problem.
 • Garanti för att det finns tillgängliga reservdelar under många år framöver.

Programmet Energieffektivitet


Minskad energiförbrukning tack vare:

 • LED-belysning i hisskorgen.
 • Intelligent styrning av belysningen i hisskorgen.
 • Ett standby-system som stänger av element som inte används när hissen står stilla.
 • Hissmaskin utan växlar (gearless) som har en mycket högre prestanda än vanliga hissmaskiner med växelmotor.
 • Regenerativt system som drar nytta av den energi som genereras när hissen bromsas.

Programmet Komfort


Installation av en hissmaskin av typen gearless eller motor med variabel hastighet ger följande fördelar:

 • Mindre buller och vibrationer.
 • Mjuka starter och stopp.
 • Större nivelleringsprecision vid stoppen.

Införlivandet av en ny styrenhet av den senaste generationen ger:

 • Kortare åktider.
 • Optimal nivelleringsprecision vid stoppen.
 • Snabbare start.
 • Snabbare öppning av dörrarna.

Programmet Konnektivitet


En uppkopplad hiss ger följande fördelar:

 • Övervakning av hissen 365 dagar per år, dygnet runt.
 • Minskade svarstider vid haverier och larm. Teknikerna blir informerade omgående, till och med innan användarna upptäcker felet.
 • Kortare driftstopp. Teknikerna får information om problem och vilka komponenter som är berörda. Därför kan de hantera eventuella reparationer mycket snabbare. I många fall, där det inte har uppstått permanenta skador på utrustningen, gör uppkopplingen det möjligt att lösa problem på distans genom att omgående fjärråterställa hissen.
 • Förlänger hissens livslängd.
 • Ökar hissens tillgänglighet.
 • Kontaktlösa val av våningsplan. Tack vare uppkopplingen kan man kalla på hissen via appen MP Callmylift utan att behöva använda hissknapparna.
 • Använd appen MP Mylift för en transparent hantering av hissunderhållet.
  Via appen får man tillgång till användbar information om hissen, som status, användning och tillgänglighet.

Programmet Tillgänglighet


För personer med rörelsehinder:

 • Större nivelleringsprecision vid stoppen.
 • Automatiska dörrar.
 • Dörrar och korg som gör att hissen kan användas av personer som sitter i rullstol.
 • Tillgång till hissen från gatuplan (ingen nivåskillnad).

För blinda personer eller personer med nedsatt syn:

 • Knappanel och tryckknappar i olika färgtoner.
 • Identifiering av tryckknappar via upphöjda delar och punktskrift.
 • Ljudsignaler: Vald våning , gong och talsyntetisator.

Fler funktioner:

 • Teleslinga för att hjälpa döva personer med hörapparat.
 • Extra stora knappar för personer med motoriska svårighete.

Programmet Estetik


 • Golv och väggar i korgen med en vacker finish och uppfräschat utseende.
 • LED-lampor som ger en korgbelysning i olika stilar och med olika ljusstyrkor.
 • Knappaneler med en samtida estetik, med moderna tryckknappar och en TFT-skärm i färg, som finns i olika storlekar.