Vet du hur en hisservice kan gå till och vad för olika saker vi gör på en service för att säkerställa driften på just din hiss? Det tänkte jag berätta lite om från en serviceteknikers perspektiv.

1. Då vi arbetar nära våra kunder så är en viktig del att inför besöket ringa och prata med den tekniskt ansvarige, detta kan vara vaktmästaren, receptionen eller ordförande i föreningen. Detta så vi kan förbereda besöket för att passa just era behov.

2. Väl på plats kan det se lite olika ut beroende på typ av hiss, tillgång till hissens styrskåp och även byggnadens utformning. En säkerhetskontroll och riskanalys görs av omgivningen och där efter skyltar vi upp hissen och kontrollerar att dörrarna går som dom ska vid varje våningsplan.

  • Skyltar upp  

När du kommer fram till en hiss och ser denna skylt så är det med stor sannolikhet en service som pågår. Hur ofta en hiss servas beror på vilket serviceavtal man har valt. Några faktorer som kan påverka är hur ofta hissen nyttjas, hur kritiskt det är om hissen skulle stå stilla och hur väl behandlad hissen är.

3. För varje hiss finns ett styrskåp. När vi kommer fram till styrskåpet börjar vi med att läsa i loggboken där alla besök och åtgärder bör vara dokumenterade. En bra skriven bok gör det enklare vid felsökningar.

4. Efter detta är det dags att starta med alla kontroller. Några exempel på kontroller är att kontrollera hissens olika beståndsdelar och hisschaktet. Dessa kontrollpunkter sker bl.a. uppe på hissens korgtak, under hisskorgen i hissgropen och slutligen inne i hisskorgen.

  • Hur många saker finns det i en hiss?

Inne i en hiss kan det upplevas som att det inte finns så många saker, och så är det, det är där vi servicetekniker spenderar minst tid. Dom flesta sakerna finns uppe på hissen och under hissen. Hissarna kan se lite olika ut beroende på hur dom är anpassade i fastigheten. På denna bild kan ni se hur långt ner hissen kördes för att kontrollera alla fästanordningar, brythjul till vajrar och säkerhetsfunktioner. När hissen står så här kollar vi även att allt kablage ser bra ut.

Här nedan kan du läsa mer om vad vi kontrollerar

  • Kontroll från hisstaket:  Uppe nära taket sitter motor, gränsbrytare, vajerfästen som alla kontrolleras. Från hisstaket tittar vi även på upphängning av dörrar, trösklar, gejdfästen samt motvikten, styrningar, brythjul och fastlåsning av vikter och smörjer det som behöver smörjas. Vi fortsätter ner hela vägen i schaktet innan vi lämnar korgtaket
  • Kontroll från hissgropen: Där efter kontrollerar vi hissen underifrån genom att placera oss i hissgropen. I gropen kontrollerar vi fång, sträckvikt, buffert, styrningar, uppsamlingskärl och håller rent i ytan.
  • Svåråtkomliga utrymmen

Du kanske tidigare har hört om problem med hissdörrarna och framförallt skräp i trösklar. Att själva hålla rent i trösklar gör såklart att man kan slippa stillestånd i en hiss men hur kan man komma åt skräpet som hamnat mellan? En omöjlighet från utsidan men när vi gör en service kontrollerar vi om det finns skräp på insidan och rensar undan det som ni inte kan komma åt. En del föremål kan åka ner på ytan under hissen, den så kallade hissgropen, men då kan du vara lugn. Vi håller rent och plockar upp sådant som inte ska vara där. Tappar du något du vill få tillbaka t.ex. nycklar kan du ringa oss så försöker vi plocka upp det så fort vi kan åt dig.

 

  • Rör det på sig? Då kontrollerar vi

Allt som rör på sig slits med tiden. Om det så är ett plasthjul som gör att dörren lätt kan öppnas eller om det är en vajer som ser till att hissen kan åka upp och ner så kontrolleras detta under en service. Vi testar även skarpt många säkerhetsfunktioner för att säkerställa att dom fungerar om olyckan skulle vara framme. Visste du att det finns en säkerhetsfunktion som känner av om hissen går för snabbt? Då går en broms in som kan bromsa även om hissen skulle vara fylld till max vikten.

Kontroll i hisskorgen och styrskåpet: När hela schaktet är klart kör vi upp hissen till styrskåpet och påbörjar olika funktionstester. I hisskorgen testar vi bl.a att nödtelefon, nödevakuering och belysning fungerar som de ska vid strömbortfall.

 

5. Slutligen dokumenterar vi allt som vi har gjort i serviceboken och fäster ett klistermärke inne i hissen om att service har blivit utförd. Vi kontrollerar att hissen fungerar som den ska innan vi plockar bort skyltar och släpper den för drift. Vi informerar kunden att arbetet är utfört och rapporterar om några avvikelser upptäckts.

Detta var bara en del av vad som görs på en service och vad som finns i en hiss. Är du intresserad av att veta mer om vad vi gör i just din hiss kan du läsa om det i loggboken som förvaras i maskinskåpet eller så kan du alltid höra av dig till oss så berätta vi mer.

Tack för mig / Robin

 

Behöver du hjälp med service av din hiss, rulltrappa, rullband eller portar? Kontakta oss så tar vi fram ett förslag som passar dig!

 

Kontakta vår säljare Filiph:

fj@mpsweden.se

Mobil: 073 03 09 176

 

Mail för övriga frågor: info@mpsweden.se

MP Hiss växel: 0480 31 44 77