Det är viktigt att komma ihåg att det är fastighetsägaren som bär ansvaret för att hissen hålls i gott skick och sköts på ett riktigt sätt samt att det årligen besiktigas av ett besiktningsorgan. Professionell förebyggande skötsel och underhåll av hissar är ett krav enligt Boverkets föreskrifter. Som fastighetsägare behöver man därför välja ett skötselföretag som kan leva upp till detta ansvar. Skötseln ska ske fortlöpande, d.v.s. man kan inte vänta med att kalla på ett skötselföretag tills hissen gått sönder och man får heller inte strunta i de skötselanvisningar som gäller för den aktuella hissen.

Ett serviceavtal för hiss, rulltrappa, rullband eller port innebär att vi som servicebolag åker ut och tar hand om din enhet.

Vid servicetillfällena kontrolleras hissens funktioner enligt hissens skötselinstruktion.

En ordentlig genomgång görs av enheten och den kontrolleras så att den är:

 1. Säker – Teknikern går igenom säkerhetsfunktioner och räddningsutrustning (telefon, nödevakuering)
 2. Hel – Teknikern går igenom slitagedelar. Om några delar är på väg att gå sönder byts dessa ut om något inte håller till nästa service.
 3. Påfylld – Teknikern fyller på olja och smörjer hissens rörliga delar.
 4. Ren – Håller installationen ren, så som korg tak, grop och trösklar.
 5. Justerad – Eventuella småjusteringar för att din hiss ska fungera optimalt

Hur ofta behöver du serva din enhet?

Det beror helt på hur mycket enheten används. Har du en enhet som använd ofta och frekvent av många människor så behöver du fler servicebesök.

Antal besök kan bero på

 • Användning och frekvens
 • Hissens ålder
 • Vilken miljö enheten är placerad i ex. inne eller ute
 • Hur viktig enheten är för byggnadens funktion

Vad ingår i ett avtal med MP Hiss?

Det väljer du! Vårt nya Underhållsavtal OK ger dig möjligheten att betala, endast, för de tjänster du vill ha!

Men som en standard värdesätter vi på MP Hiss att ge våra kunder följande

✔️ Vi utför vår service med högsta kvalitet och kompetent personal.

✔️ Vi kan alla märken och har snabb tillgång till reservdelar tack vare att MP även är tillverkare.

✔️ Vi kan erbjuda digital service genom att koppla upp din hiss vilket gör att du som kund och vi som leverantör kan se hissens funktion online genom vår        tjänst Sigma 4 lifts.

✔️Du kan via vår egna tjänst MP MY LIFT få snabb tillgång till dokumentation kopplad till hissen.

✔️ Vi skräddarsyr ditt avtal efter dina krav och behov. Du väljer vad du betalar för.

✔️ Vi jobbar nära våra kunder därför är transparens och kommunikation otroligt viktiga byggstenar i vår värdegrund.

✔️ Vi jobbar med preventivt underhåll, vi upptäcker problem och löser dem, innan det blivit ett problem. Ex. byte av slitagedelar.

✔️ Din och hissens användares säkerhet  är viktig för oss, vi ger våra tekniker tid att gå igenom hissen grundligt för bästa funktion.

Vad är sigma4lifts?

sigma4lifts är ett program där vi kan koppla upp din hiss.

Tack vare uppkopplingen kan din hiss övervakas i realtid dygnet runt, året om. Detta gör att:

 • Du som kund kan hålla koll på din hiss status och få loggrapporter och statistik.
 • Alla typer av incidenter kan upptäckas direkt.
 • Vi kan förkorta tiden för att utföra service, underhållsarbete och räddningsåtgärder.
 • Hissen och teknikerna kan kommunicera direkt och i vissa fall genomföra arbeten på distans.

Vad är MPMYLIFT?

Du kan via vår egna tjänst MP MY LIFT få snabb tillgång till dokumentation kopplad till hissen.

MP MY LIFT ger dig möjlighet att komma åt bl.a service loggar från teknikernas senaste besök, hämta dokument som tillhör hissen så som fakturor, felanmälningar, besiktningsprotokoll etc .

 

Vill du prata service och underhåll med oss kontakta vår säljare Filiph Jonsson

Filiph Jonsson

fj@mpsweden.se

Mobil: 073 03 09 176

Växel: 0480 31 44 77