I dag, liksom varje 8 mars, firar vi Internationella kvinnodagen, som samlar kvinnor från alla delar runt om i världen och som lämnar gränser, etniska, språkliga, kulturella, ekonomiska och politiska skillnader bakom sig, efter mer än nittio års kamp för jämlikhet, rättvisa, fred och framsteg.

Och vi gör det från järn- och stålbranchen, där andelen kvinnor i traditionell industriell verksamhet är mycket låg, och vi är medvetna om denna verklighet och samtidigt deltagare i en verklig förändring för lika möjligheter och lika behandling för alla människor, oavsett kön och ålder.

Inom MP bidrar ett ökande antal kvinnliga ingenjörer, datavetare, tekniker och operatörer i sitt dagliga arbete till att bryta den procentuella ojämlikheten. Arbetande kvinnor som Sara, Ana Isabel, Amelle, Markéta, Sanne, Patrycja, Elin eller Novotna, som i dag delar sin vision.

Glad internationell kvinnodag.