Översiktsschema över en hydraulisk hiss

Vad består en hiss av?
Hur ser en hiss ut på insidan?


Dess design och testningen av dess komponenter, dess konstruktion och installation måste följa de regler som fastställts av internationella standardiseringsorganisationer samt tekniska kommittéer och organ
i varje land.

Översiktsschema över en elektrisk hiss

Hur lång livslängd har en hiss?

Hissens livslängd är beroende av hur mycket den används och hur väl den underhålls.

Även om det inte är en exakt vetenskap så kan vi säga att den genomsnittliga livslängden är runt 30 år.

Ditt underhållsföretag har ansvaret för att hålla hissen i ett gott skick och att hålla dig informerad om hissens skick på ett transparent sätt.

ÄR DU BEKYMRAD ÖVER SKICKET PÅ DIN HISS?

Har du frågor?

 
CAPTCHA image

Detta hjälper oss att förhindra spam, tack.

Varför är underhållet av hissen så viktigt?

Ett dåligt underhåll förkortar livslängden, gör räkningarna dyrare och gör att det krävs fler reparationer. Och värst av allt: det påverkar människors rörlighet och tillgängligheten på ett mycket negativt sätt. Det orsakar driftstopp, missnöje och klagomål.

Precis som med fordon så utförs det regelbundna, obligatoriska besiktningar som kan göra att din hiss får användningsförbud.

Ett gott underhåll bör inrikta sig på att garantera att bhissen fungerar och förlänga dess livslängd så mycket som möjligt:

Korrigera alla eventuella problem

Reparera komponenter
och tekniska fel

Upptäcka eventuellt
slitage

Underhåll är ett lagstadgat krav i många länder. I andra länder är det försäkringsbolagen som ställer krav på underhåll. Och i vilket fall som helst är det mycket rekommendabelt, för att inte säga absolut nödvändigt, för att enheten ska fungera på rätt sätt och för att förlänga dess livslängd.

ÄR DU MISSNÖJD MED DITT UNDERHÅLL?

Åldrande. Vad kan jag göra?

Oavsett hur väl underhållet utförs så åldras din hiss. Den kommer inte att vara för evigt.

Man måste vidta åtgärder på en gammal hiss.

VI SKA BERÄTTA DE HUVUDSAKLIGA SKÄLEN

Renovering

MER INFO

Varför åldras
min hiss?

MER INFO

Hämta vår katalog för Renovering av hissar

Ladda ned här

Vi är här för att hjälpa dig.
Skriv till oss eller ring till (+46) 010 788 1200

CAPTCHA image

Detta hjälper oss att förhindra spam, tack.