Skäl till att man måste vidta åtgärder:

Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.

Säkerhet/Brist På Regelefterlevnad

Ett brott mot standarder betyder alltid att det råder en säkerhetsbrist.

De huvudsakliga olycksorsakerna kan vara:

 • Okontrollerade rörelser i hissen.
 • Avsaknad av korgdörr.
 • Överbelastning.
 • Brist på skydd mot överhastighet uppåt av hisskorgen.
 • Hastighetsbegränsaren eller fångaren fungerar inte.
 • Dörrsensor saknas.
 • Dålig nivellering vid stopp.
 • Avsaknad av larmsystem.
 • Avsaknad av räddningssystem.
 • Avsaknad av evakueringssätt i händelse av brand.

Om hissen inte är utrustad med ett system för övervakning 365 x 24 och det uppstår ett tekniskt fel, kan användaren bli fast i hissen tills någon larmar underhållsföretaget.

Energieffektivitet

 • Belysningen i hissen är ständigt tänd, med vanliga glödlampor, lysrör eller halogenlampor (ej LED).
 • Hissmaskiner med växel och en eller två hastigheter.
 • Hissens elektriska utrustning är påslagen 365 x 24.
 • Det finns inget regenerativt system som drar nytta av den energi som genereras när hissen bromsas.

Komfort

 • Oljud från hissmaskinen eller maskinanläggningen.
 • Vibrationer i hisskorgen.
 • Lång färdtid och långa väntetider.
 • Känslan av att det tar lång tid för dörrarna att öppnas.
 • Känslan av att det tar lång tid innan hissen startar.

Konnektivitet

  • En uppkopplad hiss gör att man kan förekomma tekniska fel genom att analysera registret och historiken. Underhållstjänsten planerar förebyggande reparationer som är mindre kostsamma och går snabbare att utföra än vid ett oförutsett fel. De förebyggande åtgärderna förlänger i allmänhet hissens livslängd.
  • Omedelbara aviseringar via larm. Konnektiviteten ser till att varningarna om haverier eller att en person har fastnat i hissen skickas ut omedelbart, många gånger innan användarna själva lägger märke till felet.
  • Åtgärdande av tekniska fel på distans. Teknikerna får information om problem och vilka komponenter som är berörda. Därför kan de hantera eventuella reparationer mycket snabbare.
  • Om det inte har uppstått permanenta skador på utrustningen, gör uppkopplingen det möjligt att lösa problem på distans genom att omgående fjärråterställa hissen.
  • Kontaktlösa val av våningsplan. Tack vare uppkopplingen kan man kalla på hissen via appen MP Callmylift utan att behöva använda hissknapparna.
  • Uppkopplingen gör att man via appen får tillgång till användbar information om hissen, som status, användning och tillgänglighet.

Tillgänglighet

Problem för personer med rörelsehinder:

 • Dålig nivellering vid stopp (det skapas en tröskel mellan hissgolvet
  och våningsplanet).
 • Slagdörrar som måste öppnas manuellt.
 • Smal dörr och trång hisskorg, som gör att en rullstol inte får plats.
 • Hissen går inte ända ner till gatuplan (man måste gå upp för trappor).

Problem för blinda personer eller personer med nedsatt syn:

 • Knappaneler och tryckknappar utan färgkontrast, vilket gör dem svårare att identifiera.
 • Ingen identifiering av tryckknappar via upphöjda delar och utan punktskrift.
 • Inga ljudsignaler: blinda personer får ingen information om våningsplan,
  i vilken riktning hissen går; det vet inte heller om dörrarna är öppna eller stängda.

Problem för pdöva personer:

 • Det finns ingen teleslinga för att hjälpa döva personer med hörapparat.
 • Larmknapp utan ljusindikator för att visa att den är aktiverad.

Fler funktioner:

 • Extra stora knappar för personer med motoriska svårigheter.

Pålitlighet

 • Nyckfullt beteende.
 • Regelbundna haverier med driftstopp.
 • Svårt att hitta reservdelar för att kunna utföra reparationer.
 • En känsla av att hissen kan sluta fungera när som helst. Rädsla för att
  använda hissen.

När en hiss uppvisar dessa symptom så är det för att det inte längre går att lita på den.

Den elektriska utrustningen åldras snabbare än resten av hissen eftersom den utsätts för ett högre slitage på grund av den ständiga aktiveringen och inaktiveringen av kontakter och elektriska signaler. Ett gammalt elsystem orsakar ständiga haverier och kräver många reparationer med byte av delar.

Dessutom orsakar gamla hissmaskiner oljud och vibrationer och de kan när som helst sluta att fungera helt och hållet.

Estetik

 • Hisskorg med gamla väggar och gammalt golv; ger en känsla av att vara
  sliten, smutsig och gammal.
 • Knappaneler med LED-skärmar eller tryckknappar med gamla lampor.
 • Lysrör i taket.
 • En känsla av gammalt material och föråldrad teknik.

Särskilda Behov

 • Förberedd för användning av brandkåren.
 • Skydd mot seismiska rörelser.
 • Skydd mot vandalism.

Säkerhet/Brist På Regelefterlevnad

Ett brott mot standarder betyder alltid att det råder en säkerhetsbrist.

De huvudsakliga olycksorsakerna kan vara:

 • Okontrollerade rörelser i hissen.
 • Avsaknad av korgdörr.
 • Överbelastning.
 • Brist på skydd mot överhastighet uppåt av hisskorgen.
 • Hastighetsbegränsaren eller fångaren fungerar inte.
 • Dörrsensor saknas.
 • Dålig nivellering vid stopp.
 • Avsaknad av larmsystem.
 • Avsaknad av räddningssystem.
 • Avsaknad av evakueringssätt i händelse av brand.

Om hissen inte är utrustad med ett system för övervakning 365 x 24 och det uppstår ett tekniskt fel, kan användaren bli fast i hissen tills någon larmar underhållsföretaget.

Energieffektivitet

 • Belysningen i hissen är ständigt tänd, med vanliga glödlampor, lysrör eller halogenlampor (ej LED).
 • Hissmaskiner med växel och en eller två hastigheter.
 • Hissens elektriska utrustning är påslagen 365 x 24.
 • Det finns inget regenerativt system som drar nytta av den energi som genereras när hissen bromsas.

Komfort

 • Oljud från hissmaskinen eller maskinanläggningen.
 • Vibrationer i hisskorgen.
 • Lång färdtid och långa väntetider.
 • Känslan av att det tar lång tid för dörrarna att öppnas.
 • Känslan av att det tar lång tid innan hissen startar.

Konnektivitet

  • En uppkopplad hiss gör att man kan förekomma tekniska fel genom att analysera registret och historiken. Underhållstjänsten planerar förebyggande reparationer som är mindre kostsamma och går snabbare att utföra än vid ett oförutsett fel. De förebyggande åtgärderna förlänger i allmänhet hissens livslängd.
  • Omedelbara aviseringar via larm. Konnektiviteten ser till att varningarna om haverier eller att en person har fastnat i hissen skickas ut omedelbart, många gånger innan användarna själva lägger märke till felet.
  • Åtgärdande av tekniska fel på distans. Teknikerna får information om problem och vilka komponenter som är berörda. Därför kan de hantera eventuella reparationer mycket snabbare.
  • Om det inte har uppstått permanenta skador på utrustningen, gör uppkopplingen det möjligt att lösa problem på distans genom att omgående fjärråterställa hissen.
  • Kontaktlösa val av våningsplan. Tack vare uppkopplingen kan man kalla på hissen via appen MP Callmylift utan att behöva använda hissknapparna.
  • Uppkopplingen gör att man via appen får tillgång till användbar information om hissen, som status, användning och tillgänglighet.

Tillgänglighet

Problem för personer med rörelsehinder:

 • Dålig nivellering vid stopp (det skapas en tröskel mellan hissgolvet
  och våningsplanet).
 • Slagdörrar som måste öppnas manuellt.
 • Smal dörr och trång hisskorg, som gör att en rullstol inte får plats.
 • Hissen går inte ända ner till gatuplan (man måste gå upp för trappor).

Problem för blinda personer eller personer med nedsatt syn:

 • Knappaneler och tryckknappar utan färgkontrast, vilket gör dem svårare att identifiera.
 • Ingen identifiering av tryckknappar via upphöjda delar och utan punktskrift.
 • Inga ljudsignaler: blinda personer får ingen information om våningsplan,
  i vilken riktning hissen går; det vet inte heller om dörrarna är öppna eller stängda.

Problem för pdöva personer:

 • Det finns ingen teleslinga för att hjälpa döva personer med hörapparat.
 • Larmknapp utan ljusindikator för att visa att den är aktiverad.

Fler funktioner:

 • Extra stora knappar för personer med motoriska svårigheter.

Pålitlighet

 • Nyckfullt beteende.
 • Regelbundna haverier med driftstopp.
 • Svårt att hitta reservdelar för att kunna utföra reparationer.
 • En känsla av att hissen kan sluta fungera när som helst. Rädsla för att
  använda hissen.

När en hiss uppvisar dessa symptom så är det för att det inte längre går att lita på den.

Den elektriska utrustningen åldras snabbare än resten av hissen eftersom den utsätts för ett högre slitage på grund av den ständiga aktiveringen och inaktiveringen av kontakter och elektriska signaler. Ett gammalt elsystem orsakar ständiga haverier och kräver många reparationer med byte av delar.

Dessutom orsakar gamla hissmaskiner oljud och vibrationer och de kan när som helst sluta att fungera helt och hållet.

Estetik

 • Hisskorg med gamla väggar och gammalt golv; ger en känsla av att vara
  sliten, smutsig och gammal.
 • Knappaneler med LED-skärmar eller tryckknappar med gamla lampor.
 • Lysrör i taket.
 • En känsla av gammalt material och föråldrad teknik.

Särskilda Behov

 • Förberedd för användning av brandkåren.
 • Skydd mot seismiska rörelser.
 • Skydd mot vandalism.

Lär känna
din hiss

MER INFO

Renovering

MER INFO

Hämta vår katalog för Renovering av hissar

Ladda ned här

Vi är här för att hjälpa dig.
Skriv till oss eller ring till (+46) 010 788 1200

CAPTCHA image

Detta hjälper oss att förhindra spam, tack.