Precis som oss människor så åldras även hissar. Oavsett hur väl vi underhåller vår hiss så kommer den att åldras och den kommer inte att vara för evigt.

Orsaker som kan påskynda åldrandet av hissen kan vara exempelvis:

  • Slitage på grund av användning, hur mycket och ofta den används, av hur många och i vilken miljö den finns.
  • Även ändringar i standarder som ställer nya, hårdare krav eller korrigerade åtgärder som utförts efter tekniska besiktningar kan vara orsak till ett en hiss blir utdaterad.
  • Alla de tekniska framsteg som dagligen sker i världen är också en bifogande faktor, framsteg som kan ge dig en hiss med förbättrade funktioner så som energieffektivitet eller internetuppkoppling.

För att förtydliga detta så ska vi diskutera det lite grundligare.

Okej så det visar sig att hissen har några år på nacken och kanske inte fungerar optimalt, vad betyder det då? måste jag byta den till en helt ny?

Nej, det måste du inte. Oftast räcker det att modernisera hissen.

Alla hissar går att modernisera, oavsett märke, men varför ska du modernisera din hiss?

Först och främst är en modernisering oftast billigare än att köpa in en helt ny hiss, du kan dessutom välja att modernisera den i omgångar så att du inte behöver ta hela kostnaden på en gång samt att det även förkortar tiden att hissen står obrukbar.

Okej men hur vet jag om jag behöver modernisera min hiss?

En hiss kan behöva moderniseras av flera olika anledningar, här listar vi några av dessa anledningar:

1. Hissen som den är idag kan utgöra en säkerhetsrisk eller att hissen i dagsläget inte följer de lagar och regler som är uppsatta. Några sådana saker kan vara avsaknad av korgdörr, avsaknad av larm och räddningssystem eller att funktioner som hastighetsbegränsning och fång inte fungerar.

2. Hissen idag drar onödigt mycket energi på grund av gammal teknik som alltid står på ex. lampor som alltid lyser eller påslagen elektronik

3. Hissens komfort och bekvämlighet påverkas av gamla delar som ger oljud & vibrerar eller känslan av att allt som har med hissen att göra bara tar otroligt lång tid, dörrarna är sega på att öppnas och stängas, hissen startar och åker långsamt

4. Hissen är idag inte uppkopplad till internet, detta är inget måste men det underlättar enormt. En uppkopplad hiss kan förekomma tekniska fel och hissen felsökas på distans vilket sparar både tid och pengar, i många fall kan även felen åtgärdas på distans. Det går också genom appar att få information och kalla på hissen.

5. Hissen är idag inte tillgänglighetsanpassad för människor med funktionsnedsättning. Det kan vara slagdörrar som måste öppnas manuellt, hissen kan inte ta dig till alla plan utan att du måste gå i trappor. Smal dörr och trång hisskorg, som gör att en rullstol inte får plats. Tryckknappar saknar färgkontraster, upphöjningar eller punktskrift. Teleslinga saknas eller larmknappar som saknar ljusindikator.

6. Hissen känns opålitlig. Den är ofta trasig och stannar, det är svårt att hitta reservdelar till den, det känns inte helt okej att åka hissen då det känns som att den kan sluta fungera när som helst.

7. Hissen ser omodern, smutsig och sliten ut. Hissinredningen så som väggarna, golvet, knappaneler och gamla lampor ger en känsla av att det är gammalt material och föråldrad teknik.

Känner du igen din hiss i någon av dessa beskrivningar?

Ja men då kan det vara dags för en modernisering. Vi på MP Hiss kan hjälpa dig att undersöka hissen kostnadsfritt och ställa en diagnos för hur utgångsläget ser ut på hissen, efter det kan vi ta fram en lösning efter hissens och dina behov för att få den så optimal som möjligt.

En optimal hiss är en hiss som

  • Känns säker och följer lagar och regler
  • Är energisparande
  • Har hög komfort och bekvämlighet
  • Är uppkopplad
  • Är tillgänglighetsanpassad
  • Känns pålitlig och trygg
  • Upplevs estetiskt trevlig att vistas i

Så, hur kan vi hjälpa dig?

Hör av dig till oss på telefon 0480 31 44 77

eller mejl

info@mpsweden.se

Vill du läsa mer om detta?